микрозайм на карту онлайн микро-займы онлайн миг кредит отзывы

Activboard

by Promethean

banner-link.jpg
Promethean
ActivLearning

ActivLearning se postará o Váš osobní rozvoj. Naučíte se nejen zvládat jednotlivé softwarové nástroje, ale získáte také množství nápadů na jejich účelné zapojení do výuky. Přestaňte se bát techniky - může Vám značně zpříjemnit a zjednodušit práci. Studentům pak přinesete do výuky motivaci a poznání.


     
 
activlearning_logo.jpg
activlearning_obr.jpg
objevovat.jpg
 
Základní částí systému, kterou je potřeba zvládnout je autorský software ActivInspire. Tento mocný nástroj je společně s nabízenými funkcemi Vaším nejlepším pomocníkem. Pro každého z vás, máme připravena profesionální školení, která zohlední jak Vaše současné znalosti, tak i stanovený výukový záměr. Pokud byste mezi nabízenými moduly nenašli ten "pravý", rádi Vám navrhneme školení "na míru".

Školení jsou akreditována na ogranizaci u MŠMT pod Č.j.: 15827/2007-25 (Profimedia s.r.o.)

Školení jsou akreditována na organizaci u MŠMT pod Č.j.: 39972/2012-201 (SMOV s.r.o.)

Nabízíme komplexní školení či dle úrovně pedagogů na dané škole.

Seznam našich školení:

- Začínáme s interaktivní výukou I.

- Začínáme s interaktivní výukou II. 

- Učíme interaktivně s ActivSoftware I.

- Učíme interaktivně s ActivSoftware II. 

- Učíme interaktivně s ActivSoftware III.

- Učíme interaktivně s ActivSoftware IV. 

- Pokročilá interaktivita s ActivSoftware I. 

- Pokročilá interaktivita s ActivSoftware II.  

- Základy využívání odpovědních systémů ve výuce  

- Pokročilé metody práce s odpovědními systémy ve výuce 

 

Úvodní školení (2 x 45 minut):

     ZDARMA
Základní seznámení s možnostmi ActivInspire

Tento modul je bezplatný a je součástí dodávky interaktivní tabule ActivBoard. V jeho rámci jsou vyučující seznámeni s ovládáním software a s jeho výukovými možnostmi. Modul nemá žádný konkrétní výstup.

Probíhá formou on-line školení (skzre webinář).

 • Ovládání elektronického pera
 • Režim přípravy předváděcího sešitu
 • Nastavení pracovního prostředí
 • Představení základních funkcí a jejich možného užití

program -  Začínáme s interaktivní výukou I. (5h)

cena za kurz 5.990 Kč (včetně DPH, bez dopravy)  

seznámení s možnostmi ActivInspire  

Jedná se o kombinovanou formu školení. Během prezenční části (3 x 45min.) se účastníci seznámí s běžně používanými funkcemi. Vyučující s lektorem pracují na interaktivní tabuli a vytvářejí první interaktivní úlohy. Distančním studiem (2h) pak účastníci zpracují výukovou hodinu s využitím většiny probíraných funkcí.  Školení se může realizovat v počítačové učebně, kde si účastníci rovnou vytváří přípravy (DUM). Maximální počet účastníku je 10 vyučujících.

 • Vytvoření prázdného sešitu
 • Nástroje na psaní (pero, zvýrazňovač)
 • Tvary (čáry,
  šipka, objetky)
 • Možnosti barev (paleta barev, kapátko, kyblík)
 • Text a jeho úpravy
 • Duální uživatel, aj.
 • odkazy na zdroje

program -  Začínáme s interaktivní výukou II. (5h)

cena za kurz 5.990 Kč  (včetně DPH, bez dopravy) 
začínáme učit s ActivInspire

Jedná se o kombinovanou formu školení. Během prezenční části (3 x 45min.) se účastníci seznámí s běžně používanými funkcemi. Vyučující s lektorem pracují na interaktivní tabuli a vytvářejí první interaktivní úlohy. Distančním studiem (2h) pak účastníci zpracují výukovou hodinu s využitím většiny probíraných funkcí.  Školení se může realizovat v počítačové učebně, kde si účastníci rovnou vytváří přípravy (DUM). Maximální počet účastníku je 10 vyučujících.

 

 

 • Opakování základních funkcí
 • Text a jeho úpravy
 • Definování vlastnostností objektů (posouvání, otáčení, průhlednost, duplikace, aj.)
 • Vkládní obrázků a tvorba vlastní galerie
 • clona a reflektor
 • odkazy na zdroje
program - Učíme interaktivně s ActivSoftware I. (5h)

   cena za kurz 5.990 Kč
(včetně DPH, bez dopravy)

využíváme možností ActivInspire

 

Jedná se o kombinovanou formu školení. Během prezenční části (3 x 45min.) se účastníci seznámí s běžně používanými funkcemi. Vyučující s lektorem pracují na interaktivní tabuli a vytvářejí první interaktivní úlohy. Distančním studiem (2h) pak účastníci zpracují výukovou hodinu s využitím většiny probíraných funkcí.  Školení se může realizovat v počítačové učebně, kde si účastníci rovnou vytváří přípravy (DUM). Maximální počet účastníku je 10 vyučujících.

 

 

 

 • Opakování základní nástorjů
 • Využití lupy
 • Modifikátor pera (čáry a duté tvary a jejich využití)
 • Propojky (chytré čary, které se chytnou a nepustí)
 • Popisky (zobrazí se text po najetí pera)
 • Vrstvy, zamykání, odkrývání, aj.
 • odkazy na zdroje