микрозайм на карту онлайн микро-займы онлайн миг кредит отзывы

Activboard

by Promethean

banner-link.jpg
Promethean
Interaktivní SW Terasoft

POUŽÍVEJTE CERTIFIKOVANÝ SW nejlépe přímo ve formátu pro interaktivní tabuli ActivBoard

Společnost Promethean se rozhodla ulehčit Vám výběr školního výukového SW. Tituly od jednotlivých výrobců budou procházet akreditací. Pokud bude SW vyhovovat pro práci na interaktivní tabuli, obdrží jednu ze známek:


     
 

friendly.jpg
 
mit_s_cim_ucit.jpg
 

Několik let soustavné snahy nakonec přimělo nakladatele školních učebnic k výrobě interaktivních materiálů. Na této stránce nabízíme základní přehled toho nejlepšího, co je momentálně k dispozici.

 
Nakladatelství Nová škola | Nakladatelství FRAUS | Terasoft | PROMETHEUS | CONTI SW | POLYGLOT | PRODOS
 
TERASOFT
 
pr3_3dm.jpgpr4_3dm.jpg
 

Terasoft připravil zcela nové pojetí zpracování materiálů pro interaktivní výuku. Tento rozsáhlý systém, který vám předkládáme, vám jednoduchým způsobem s minimální námahou umožní plnění všech klíčových kompetencí, které vyžaduje Rámcový vzdělávací program školy.

Naše zcela nové a originální pojetí moderní výuky také nezatěžuje vyučující nutností studovat složité a rozsáhlé manuály. Vše je jasné, přehledné a ihned k dispozici.A žáci? Ověřte si sami, jak je tento druh výuky baví.

Velkou výhodou a jedinečností připraveného materiálu je možnost používat ho prakticky se všemi učebnicemi, které jsou v současné době na trhu. Takže, pokud se příští rok rozhodnete pro změnu učebnice, nebudete nuceni shánět a investovat do nových materiálů pro podporu interaktivní výuky.Dostupné tituly
TS Angličtina hrou 1 5 355 Kč
TS Angličtina hrou 2   NOVINKA 5 355 Kč
TS Angličtina pro malé školáky 1 4 420 Kč
TS Angličtina pro školáky 2 4 420 Kč
TS Angličtina pro školáky 3 4 420 Kč
TS Angličtina pro školáky 4 4 420 Kč
TS Angličtina pro školáky 5 4 420 Kč
Angličtina pro nejmenší (pro 3. a 4. ročník ZŠ) 4 420 Kč
Angličtina pro děti (pro 4. a 5. ročník ZŠ) 4 420 Kč
Němčina pro nejmenší (pro 3. a 4. ročník ZŠ) 4 420 Kč
TS Němčina pro malé školáky 1 4 420 Kč
TS Němčina pro školáky 2 4 420 Kč
TS Němčina pro školáky 3 4 420 Kč
TS Němčina pro školáky 4 4 420 Kč
TS Němčina pro školáky 5 4 420 Kč
TS Matematika pro předškoláčky a prvňáčky 1 4 420 Kč
TS Matematika pro prvňáčky 2 4 420 Kč
TS Logické úkoly a hádanky 4 420 Kč
TS Slovní úlohy a matematické hry pro 1. ročník ZŠ  NOVINKA 5 250 Kč
TS Matematika pro 1. - 4. ročník ZŠ 4 420 Kč
TS Matematika pro 5. ročník ZŠ - Cesta do pravěku 5 250 Kč
TS Dětský koutek 1 3 570 Kč
TS Dětský koutek 2 – Svět myšáka Bonifáce 3 570 Kč
TS Dětský koutek 3 – Pojďme si hrát s písmenky 3 570 Kč
TS Dětský koutek 4 - Alenka a věci kolem nás 3 570 Kč
TS Dětský koutek 5 - Martínkova zvířátka 3 570 Kč
TS Výuková pexesa 3 570 Kč
TS Přírodověda 1 - rostliny a houby 4 420 Kč
TS Přírodověda 2 - Živočichové a rostliny cizích krajin 4 420 Kč
TS Přírodověda 3 - Živočichové a rostliny ČR 4 420 Kč
TS Přírodověda 4 - Žijí s námi  4 420 Kč
TS Přírodověda 5 - Poznáváme přírodu 5 200 Kč
TS Přírodověda 6 - Poznáváme živočichy a rostliny 5 200 Kč
TS Vlastivěda 1 - Obrazy ze starších českých dějin 4 420 Kč
TS Dějepis (otázky, testy, soutěže) 3 570 Kč
Poznáváme minulost 1 - Pravěk 4 420 Kč
Poznáváme minulost 2 - Egypt 4 420 Kč
Poznáváme minulost 3 - Mezopotámie   4 420 Kč
Poznáváme minulost 4 - Star. Řecko   NOVINKA 4 420 Kč
TS Český jazyk 1 - Pravopis 4 420 Kč
TS Český jazyk 2 - Jazykové rozbory 4 420 Kč
TS Český jazyk 3 –  Diktáty 4 420 Kč
TS Český jazyk 4 –  pravopisná cvičení 4 420 Kč
TS Český jazyk 5 - opakování mluvnice a literatury 4 420 Kč
TS Český jazyk - Vyjmenovaná slova NOVINKA 5 250 Kč
EDISON 5.0 virtuální elektro-laboratoř  NOVINKA 10 115 Kč
Newton 3 - fyzikální laboratoř - mechanika 14 700 Kč
TS Chemie 1 - Názvosloví z anorganické chemie 4 420 Kč
TS Botanika 1 - Vybrané čeledi dvouděložných rostlin 4 420 Kč
TS Botanika 2 - Dvouděložné byliny, keře a stromy a význ. skupiny rostlin 4 420 Kč
TS Biologie - Svět hmyzu 3 570 Kč
TS Základy rodinné a sexuální výchovy 3 570 Kč
TS Artopedia 2 - galerie světového malířství 4 420 Kč
TS Artopedia 3 - galerie světového malířství 4 420 Kč
TS Přijímací zkoušky na SŠ 3 - všeobecný přehled 3 570 Kč
TS Výuka informatiky I - Ovládání textových editorů 4 420 Kč
TS Sada výukového software (nefungije pod 64bit OS) 12 257 Kč
   
 Interaktivní SW můžete získat za výhodných podmínek od Vašeho ActivPartnera!